Våra principer

1. Arbeta öppet och positivt

Vi är en gemenskap; allt vi gör ska dokumenteras och utformas för att delas. När vi inte kan dela samtalet i sig, delar vi de lärdomar det gav oss. Det här är ett samverkansnätverk, där vi väljer att vara generösa med våra kunskaper. Idéer smittar av sig, och vi delar våra tidigt och ofta.


Vi förhåller oss optimistiskt och positivt till vårt arbete. Vi tror på att saker kan förändras, och att vi kan bidra till att få det att hända.

2. Göra saker i praktiken

Att samtala är viktigt, men vi definieras mer av det vi gör än av det som vi säger. Vi skapar förändring genom små, genomtänkta steg varje dag – allt från att ta kontakt med någon inom ett nytt område, dela med oss av något vi skrivit, eller bidra till andras arbete. Vi uppmuntrar också andra att göra samma sak.


Vi tar inte fram storslagna planer, men vi försöker göra saker som kan göra skillnad redan idag. Det kan handla om såväl stora som små saker. Och vi dokumenterar alltid den skillnad vi gör

3. Experimentera och iterera

Vi tror inte på att det finns ett enda sätt att skapa reform på. Vi experimenterar med design och använder ett användarcentrerat tjänstedesigntänkande i allt vi gör, samtidigt som vi lär oss av varandra. Vi testar, itererar och reflekterar med ödmjukhet. Vi fokuserar på att ställa de rätta frågorna för att få de bästa svaren.


Vi omfamnar misslyckanden som en möjlighet till lärande. Vi gör inte alltid allt rätt, och ska inte heller försöka. Vi lyssnar, lär och förbättrar tillsammans.

4. Bejaka mångfald och vara inkluderande

Vår inställning till inkludering och mångfald bygger på en önskan att spegla de människor och det samhälle som vi arbetar för. Vi uppnår det genom att sträva efter att skapa team som återspeglar samhället i stort. Också genom att se till att vi på våra event välkomnar människor med olika slags erfarenhet och ser till att alla röster får komma till tals.


Våra idéer tas fram av en grupp människor som bejakar mångfald, och hämtas därför från en stor variation av åsikter och upplevelser. Vi förstår att människor har olika åsikter, och vi förlitar oss på att skapa goda samtal, snarare än att sträva efter total enighet. Vi stöttar varandra och värdesätter varje röst som vill bidra. Vi arbetar för att undvika homogent grupptänkande.

5. I hjärtat bry oss om människor

Vi arbetar för de människor som berörs av vårt arbete. Allt vi gör ska vägledas av hur det påverkar dem. Vi talar med och lyssnar på användarna, tidigt och ofta. Vi använder de bästa researchmetoderna för att söka fakta och förstå behoven bättre. Vår empati för användarna och för varandra präglar det vi gör. Allt vi tar fram ska testas tillsammans med riktiga användare, så tidigt som möjligt, och förfinas för att möta deras verkliga behov.

6. Arbeta gränsöverskridande

Vi tror att olika perspektiv skapar bättre resultat och tjänster, och strävar efter att arbeta tvärfunktionellt över:


  • Yrkesgrupper: Vi gör policyutformning och leverans till sak, genom att bygga empati och förståelse mellan politik, digital verksamhet och andra yrkesverksamheter.
  • Avdelningar: Varje del av One Team Government bör dela med sig till andra avdelningar, genom att visa och berätta eller dela det som dokumenteras.
  • Sektorer: Vår gemensamma rörelse ska omfatta tankesmedjor, akademiker och organisationer inom såväl civilsamhälle som privat sektor. Det här ska inte äventyra vår opartiskhet – utan bidra till att göra våra idéer starkare och bredare.
  • Landsgränser: Vi är globala tjänstemän. Vi letar efter möjligheten att dela erfarenhet med andra länder om sådant som vi har gemensamt.

7. Välkomna teknikens möjligheter

Vi delar ett starkt engagemang för förnyelse av den offentliga sektorn i en digital tid. Vi är en teknikdriven rörelse som använder internetbaserade verktyg för att samarbeta, nätverka och dela erfarenheter. Vi strävar efter att integrera det bästa av digitalt tänkande i både politik och tjänsteutveckling, så att tekniken gör oss snabbare, smartare, bättre och mer datadrivna. Vi ska bidra till att forma en offentlig sektor för 2000-talet, en offentlig sektor vi kan vara stolta över att arbeta för.